Now showing items 1-1 of 1

  • Reengineerng studijního oboru biomedicínská a klinická technika 

   Author: Vrtišková Lucie; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této práce je vytvořit komplexní plán pro reengineering jednoho produktu z hlediska marketingového mixu pro FBMI, a sice pro studijní obor biomedicíncká a klinická technika. Na základě zhodnocení současného stavu, ...