• Analýza otočky při vykonávání TUG testu osobami s Parkinsonovou chorobou 

      Autor: Kmoníčková Markéta; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Daniel Matej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
      Cílem této práce je analýza vlivu Parkinsonovy choroby na otočku. Pomocí přenosného systému Xsens byla naměřena chůze při TUG testu. Testu se účastnilo 9 zdravých osob a 12 osob s Parkinsonovou chorobou. Osoby s Parkinsonovou ...