Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv chemické modifikace povrchu na růst neuronů 

   Author: Řehounek Ondřej; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Ditter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Implantabilní extracelulární neuroelektrody jsou velice slibným řešením pro získávání informací o aktivitě nervových buněk s využitím například v aktivních protézách končetin. Jedním z problémů těchto elektrod je nízká ...