Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti snímání rychlých očních pohybů v neurologii 

   Author: Šoršová Kateřina; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby snímání, sledování a vyhodnocování rychlých očních pohybů a to i v závislosti na druhu pohybu. Komerčně dostupné systémy pro tuto problematiku jsou zpracovány v tabulce ...