Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika tvaru a velikosti nanočástic s využitím mikroskopie atomárních sil 

   Author: Papežová Iveta; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Nanodiamantové (ND) ?ástice mají díky svým vlastnostem velký potenciál pro vyu?ití v biomedic ínských aplikacích. Mezi významné vlastnosti ND ?ástic patří nap°. jejich tvrdost, optické vlastnosti, schopnost uorescence a ...