Now showing items 1-1 of 1

  • Metody výběru vhodných příznaků pro klasifikační úlohy z oblasti biomedicínského inženýrství 

   Author: Kuchařová Markéta; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce bylo naimplementovat v prostředí Matlab vybrané metody výběru příznaků, vhodné pro biomedicínská data. Byly naimplementovány metody dopředného výběru, zpětného výběru, shlukové analýzy a genetických ...