Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza hydratace CNS u drobných hlodavců 

   Author: Vyšín Luděk; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Kuchař Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Záměrem této práce je pojednat o možnostech zobrazení edému mozku u malých hlodavců, za použití sekvence SpinEcho - DWI v magnetické rezonanci. Popsat teorii MRI a použité sekvence DWI pro zobrazování na malých savcích. ...