Now showing items 1-1 of 1

  • Relaxivita solí lanthanoidů v závislosti na velikosti magnetického pole 

   Author: Francová Pavla; Supervisor: Herynek Vít; Opponent: Hanyková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem projektu bylo porovnání relaxivit solí lanthanoidů (chloridy gadolinia, terbia a dysprosia) v závislosti na magnetickém poli. Dostupná literatura o těchto paramagnetických látkách se zabývá pouze chováním v magnetickém ...