• Kvasinky a kvasinkové infekce 

      Autor: Adeltová Olga; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Fiala Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Hlavním cílem pedkládané bakaláské práce bylo zpracování taxonomického zaazení, struktury a mechanism kvasinek s pozdjším zamením na rod Candida. Byl vytvoen pehled kvasinkových infekcí, vyšetovacích metod týkajících se ...