• Zpracování MRI snímků v kardiologii se zaměřením na deformaci stěny levé komory 

      Autor: Hřebcová Helena; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Ve své bakalářské práci se zabývám segmentací a analýzou pohybů stěny levé srdeční