• Kalibrační přípravek pro stanovení přesnosti a statických a dynamických vlastností 3D infrakamery AS200 

      Autor: Večeř Michael Pascal; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Tato práce si klade za cíl ověřit statické a dynamické vlastnosti 3D infrakamery AS200, ověřit deklarované technické parametry a najít a stanovit relativní odchylky v celkovém měřeném prostoru. Uživatel systému AS200 může ...