• Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 3 

   Autor: Myšáková Hana; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá defibrilací na pacientském simulátoru. V práci je podrobně popisováno, jak se pacientský simulátor ovládá, zapojuje a odpojuje. Jsou zde porovnávány modely od dvou firem, METI a LAERDAL. ...
  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 4 

   Autor: Kodedová Hana; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-25)
   Má bakaláská práce spoívala ve využití pacientského simulátoru METI ECS. Strukturovala jsem ji do nkolika ástí. Nejdíve se jednalo o porovnání simulátor od dvou konkurenních firem- METI a LAERDAL, pímé srovnání jejich ...
  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 5 

   Autor: Holá Eva; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Kurzová Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Bakaláská práce se zabývá mením EKG na modelu umlého pacienta. V práci se podrobn popisuje, jak se pacient ovládá, zapojuje a odpojuje. Jsou zde porovnávány modely od dvou firem, METI a LAERDAL. Bylo nameno deset záznam ...