• Návrh a konstrukce jícnové teplotní sondy 

      Autor: Synák Petr; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Havlík Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí jícnové teplotní sondy. Popisuje vlastnosti NTC termistorů, výběr vhodných senzorů, návrh a realizaci prototypu jícnové sondy a přípravu komunikace s programovatelným paměťovým ...