Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhraní člověk - stroj pro pacienty upoutané na lůžko - část 2 

   Author: Poledňák Miroslav; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Uher Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se vprvní části zabývá biosignály, které jsou vhodné pro alternativní ovládání PC. Popisuje jejich genezi, způsoby snímání, vlastnosti a využití. Dále popisuje webové technologie a současné trendy alternativního ...