Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikální modelování elementů kardiovaskulárního systému - simulace funkce aorty a arteriální částí KVS 

   Author: Klimentová Petra; Supervisor: Pražák Josef; Opponent: Pátek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce je zaměřena na porovnání fyzikálních modelů aorty podle časového průběhu tlaku. Jednotlivé průběhy jsou porovnány s matematickými modely a s reálnými průběhy naměřenými katetrem. Dále je vpráci rozebráno teoretické ...