Now showing items 1-1 of 1

  • Rozdíly v mikroorganizaci EEG signálů v údajích EEG analýz 

   Author: Sebroňová Eva; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Cílem této bakalářské práce bylo nalezení rozdílů v údajích EEG analýz mezi definovanými úseky. Dále porovnání údajů EEG analýz dvou zkoumaných skupin pacientů. A v neposlední řadě zjištění citlivosti jednotlivých typů ...