Now showing items 1-1 of 1

  • Využití EKG holteru pro experimenty v terénu 

   Author: Šaššák Martin; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Švagr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním záměrem této bakalářské práce bylo navrhnout experimenty v terénu v nestandardních podmínkách. Cílem experimentů bylo zjistit, do jaké míry je schopný BTL-08 Holter měřit a obstát nestandardní podmínky jako je ...