Now showing items 1-1 of 1

  • Modulární systém pro domácí paliativní péči v rámci systému dohledové péče 

   Author: Cupal Ondřej; Supervisor: Fiala Radek; Opponent: Lášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce zkoumá problematiku přístrojového vybavení v oblasti domácí paliativní péče. Jejím cílem je návrh a vývoj zařízení pro sběr dat z těchto přístrojů a jejich odesílání do systému dohledové péče. Nejprve je provedena ...