Now showing items 1-1 of 1

  • Metody monitorování vybraných parametrů v intenzivní péči 

   Author: Šárovec Ondřej; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Diluční měření patří mezi často používané nepřímé metody pro měření průtoku. Používají se hlavně tam, kde se z nějakého důvodu nemůže do obvodu zařadit klasický průtokoměr, např. ke zjištění objemového průtoku řeky apod. ...