Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh koncepce řešení dezinfekce a sterilizace digestivní endoskopické techniky 

   Author: Kukačková Vanda; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kožner Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení dezinfekce a případné sterilizace flexibilní endoskopické techniky na interním oddělení digestivní endoskopie ve FN Motol.