Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv dechového vzoru na dobu přežití člověka zasypaného lavinovým sněhem 

   Author: Chadima David; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat a ověřit laboratorní model simulující vlastnosti lavinového sněhu z hlediska výměny plynů při dýchání člověka zasypaného lavinovým sněhem a provést pilotní studii na zdravých ...