• Klasifikace mozkové obrny na základě vyhodnocení videosekvencí 

      Autor: Tatíček Milan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Szabó Zoltán
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      Tato práce se zabývá detekcí mozkové obrny u předčasně narozených dětí. Mozková obrna je vzácné leč závažné onemocnění, které se vyskytuje častěji u předčasně narozených dětí. Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus, ...