• Zpracování MRI snímků v kardiologii (MRI tagging) pomocí metod využívajících Fourierovu transformaci 

      Autor: Štrba Stanislav; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
      Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním kardiovaskulárních snímků z magnetické rezonance s přídavným gradientem, takzvaným MRI tagging. Práce je součástí studie Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, která se ...