• Vyhodnocování signálů kardiovaskulárního systému ze seismokardiografu 

      Autor: Dušková Klára; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Smrčka Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout model, který by zohledňoval charakter repetičních částí signálu ze seismokardiografu. Tento navržený model jsme realizovali ve formě programu a využili ho pro detekci intervalů ...