• Neurologická vyšetření pomocí měření koordinace pohybu za pomoci 3D infrakamery 

      Autor: Falada Vladimír; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Černý Rudolf
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-05-20)
      Tato práce si klade za cíl zpracování souborů exportovaných kamerovým systémem Lukotronic AS200, který byl použit na realizaci neurologického vyšetření. Součástí práce je aplikace, která naměřená data načte, zhodnotí a ...