• Měření stability pomocí 3D infrakamery 

      Autor: Moravec Stanislav; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Černý Rudolf
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
      Tato práce si klade za cíl zpracování souborů dat exportovaných infračerveným kamerovým systémem AS200, souborů dat programu Nintendo balance Wii fit. A jejich porovnání. Součástí práce je zpracování dat obou systémů a ...