• Softwarová aplikace pro zpracování dat z 3D infrakamery 

      Autor: Forgáč Martin; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Krupička Radim
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      tato práce si klade za cíl zpracování souborů exportovaných infračerveným kamerovým systémem AS200. Její součástí je program obsahující funkce, které soubor načtou, převedou na formát vhodný ke zpracování a dále z něj ...