• Zpracování stomatologických rtg snímků 

      Autor: Sobotíková Kateřina; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Ve stomatologii se dnes běžně využívá přístrojů CBCT (Cone beamvýpočetní tomografie), které umožňují kompletní 3D zobrazení tkání. Hlavním cílem této práce je navrhnout postup pro objektivní srovnánívýsledných 3D snímků z ...