• Zpracování biosignálů v LabVIEW 

      Autor: Kalašová Lucie; Vedoucí práce: Suchomel Jan; Oponent práce: Tomek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
      Bakalářská práce pojednává o snímání a zpracování biosignálů. Je založená na využití reálných a ve zdravotnictví běžně používaných metod (např. elektrokardiografie, tonometrie) a senzorů (tenzometrických nebo tzv. LVDT). ...