• Realizace přístupového systému dveří s použitím snímače otisku prstu 

      Autor: Dudák Jan; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Ježdík Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
      Cílem této práce je realizace přístupového systému dveří v laboratořích Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK v Praze. Jako základ byl použit biometrický systém FIM3040-LV korejské firmy NITGEN&Co. ...