• Antimikrobiální úpravy materiálů a vláken používaných v medicíně 

      Autor: Švihelová Lucie; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Škaloud Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
      Bakalářská práce popisuje problematiku biocidních přípravků antibakteriálních materiálů se zaměřením na částice stříbra. Shrnuje aktuální poznatky o antibakteriálních látka používaných v lékařství, a zabývá se principem ...