• Terapeutické využití biologické zpětné vazby s využitím mechanického robota 

      Autor: Vodičková Anna; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Vítečková Slávka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
      Tato bakalářská práce se zabývá biologickými signály, jejich snímáníma artefakty. Rozebírá sériovou komunikaci pod Windows, příjem a odesílání paketů. Nejdůležitější částí je naprogramování robotické paže a následné spojení ...