• Měření tloušťky biokompatibilních vrstev pomocí optické interferometrie a spektrální elipsometrie 

      Autor: Vlčková Marie; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Fendrych František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
      Tato bakalářská práce se zabývá měřením biokompatibilních vrstev pomocí metod interferenční mikroskopie a spektrální elipsometrie. Teoretická část se týká použití biokompatibilních vrstev v oblasti biomedicíny, teorie ...