• Biochemické metody v klinické praxi 

      Autor: Černý Vladimír; Vedoucí práce: Turchichová Martina; Oponent práce: Kotaška Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Tato práce se zabývá stanovením celkového bilirubinu na různých biochemických analyzátorech. Vteoretické části je uveden popis metabolismu bilirubinu a typů nemocí způsobených vysokou hladinou bilirubinu vkrvi. Dále jsou ...