• Softwarová aplikace pro zpracování dat z balanční plošiny 

      Autor: Zavadilová Pavla; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Kauler Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-02)
      Tématem mé práce je návrh softwarové aplikace pro zpracování dat z balanční plošiny Nintendo Wii balance board. Tato plošina sloužila jako pomůcka pro nespecifické kondiční cvičení v rámci rehabilitace při poruchách ...