• Průměrovací Pitotova trubice pro umělou plicní ventilaci 

      Autor: Hrnčíř Josef; Vedoucí práce: Matějka Jan; Oponent práce: Grünes Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
      Cílem této Bakalářské práce bylo realizovat prototyp průtokoměru založeného na principu průměrovací Pitotovy trubice vhodného pro umělou plicní ventilaci. Pro výběr finálního prototypu z 19 různých návrhů prototypu byl ...