• Predikce pohybu dolní končetiny pomocí metod umělé inteligence 

      Autor: Farkašová Barbora; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Jiřina Marcel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
      V dnešní době je trendem používání simulací a analýz lidské chůze a dle mého názoru může být neméně užitečná predikce úhlů v kloubech dolní končetiny. Predikce pohybu nohy může být použitelná i pro programování ortéz a ...