Now showing items 1-6 of 6

  • Detekce začátku a konce signálu ze získaných průběhů umělé plicní ventilace 

   Author: Štípková Simona; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Jursa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem této práce je seznámit se a navrhnout metody odhadu parametrů signálu při konvenční a vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci. Návrh metod se bude provádět v prostředí Matlab
  • Informační systém a systém pro prezentaci projektu umělé plicní ventilace 

   Author: Mráz Michal; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat databázi informací a dokumentůpoužitých v projektu umělé plicní ventilace (UPV). V úvodu se seznámíte jaký je účel tétopráce. Následuje analýza požadavků na systém. Z ...
  • Mechanické parametry respirační soustavy při umělé plicní ventilaci 

   Author: Mazal Jakub; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem práce je prostudovat metodu elektroakustické analogie jako vhodnou metodu pro popis mechanických vlastností respiračního systému.
  • Návrh MRI kompatibilní umělé plicní ventilace pro malé savce 

   Author: Hovorka Jan; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Na společném pracovišti UK a ČVUT je laboratoř MRI, ve které pro technickou podporu experimentů vznikl týmový projekt "Přístroje a metody pro snímání a zpracování biologických dat v prostředí silného rušení". Umělá plicní ...
  • Proudění plynů při umělé plicní ventilaci 

   Author: Nápravník Jakub; Supervisor: Kopelent Vít; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce se zabývá prouděním plynů v respirační soustavě při umělé plicní ventilaci. Byla popsána respirační soustava z anatomického i fyziologického hlediska. Byly popsány základní typy proudění, které nastávají při ...
  • Průtokový kalibrátor 

   Author: Kubal Tomáš; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   cílem práce bylo navrhnout a následně sestrojit průtokový a objemový kalibrátor pro účely umělé plicní ventilace.