• Simulátor teplotních čidel pro pacientské monitory 

      Autor: Soukopová Michaela; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Švagr Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Simulátor teplotních čidel pro pacientské monitory Cílem práce bylo navrhnout a realizovat simulátor teplotních senzorů pro pacientské monitory životních funkcí. Simulátor je primárně určen pro základní testování pacientských ...