• Hodiny pro určení Apgar testu 

      Autor: Simonova Mariia; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Náhlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému elektronické časomíry na platformě Arduino, používaného v praxi k posouzení zdravotního stavu novorozence, bezprostředně po narození pro test novorozence dle škály ...