• Webová aplikace pro vyhodnocování testů autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy 

      Autor: Šlajchrt Petr; Vedoucí práce: Kana Michel; Oponent práce: Kozelek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Tato práce se zabývá tvorbou on-line softwarového balíčku pro vyhodnocování a správu testů autonomie srdce s použitím moderních a uznávaných procesů vývoje softwaru, včetně dokumentace s použitím modelovacích jazyků. ...