• Analýza životních funkcí celotělového simulátoru a jejich monitoringu 

      Autor: Kordík Marek; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kofránek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      V této bakalářské práci je řešena analýza parametrů životních funkcí u celotělového simulátoru HPS. Cílem je tyto parametry ověřit pomocí externě připojeného monitoru Datex-Ohmeda S/5. Měření probíhalo pro scénář anafylaktického ...