Now showing items 1-1 of 1

  • Softwarová aplikace pro analýzu signálu z měřícího modulu NI-9215 

   Author: Rada Vít; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Mráz Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem projektu je vytvořit softwarovou aplikaci v programovacím jazyku, který podporuje platformu .NET, zpracovávající důležité statistické funkce a spektrlální analýzu signálu. Jako vstupní data jsou používána data z ...