• Návrh strategie rozvoje výrobců zdravotnických prostředků v regionu Kladno do r. 2015 

      Autor: Houdek Martin; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Debnár Peter
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Cílem této práce je přiblížit čtenáři situaci v kladenském regionu v oblasti zdravotnictví. Provést analýzu potenciálu regionu a vytvořit hypotézu o chybějících službách. Zaměřit se na základě této hypotézy na revize ...