• Vliv neseného břemene na parametry chůze 

      Autor: Kašparová Iva; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Daniel Matej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
      Cílem této práce je navrhnout metodiku měření pro zjištěnívlivu neseného břemene na tyto parametry chůze: délka kroku, výchylka velkých trochanterů, úhel vkyčli, koleni akotníku. Dalším úkolem je tyto metody aplikovat ...