• Systémy adaptivní optiky a jejich využití v přístrojové technice 

      Autor: Staňková Daniela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Hozman Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Cílem této práce bylo seznámit se se systémy adaptivní optiky, jejich konstrukcí, parametry, fungováním a aplikacemi. Nejprve je krátce nastíněno, jak systém adaptivní optiky vypadá a funguje. Dále je zde něco o historii ...