• Akustická prostorová stimulace pro diagnostiku a rehabilitaci pacientů s poruchami stability 

      Autor: Nedvědová Barbora; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Černý Rudolf
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-01)
      Hlavním cílem práce je vytvořit 3D zvuk pomocí vhodného programu a prozkoumat vliv 3D zvuku na stabilitu člověka. Tento vliv je zkoumán na zdravých jedincích. Z výsledků je stanoveno využití 3D zvuku pro diagnostiku a ...