Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrolytická cela pro generování Cl2 pro sterilizaci vody 

   Author: Králík Tomáš; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce se zabývá požadavky na pitnou vodu a metody její úpravy. Úprava vody spo ?ívá v jejífiltraci, sedimentaci a dezinfekci. Dezinfekci je možné provést nČkolika zp?soby. Za pomocífyzikálních metod - termická dezinfekce, ...