Now showing items 1-8 of 8

  • Analýza klinické a nákladové efektivity navigačních systémů používaných v arytmologii 

   Author: Jagerová Jana; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza nákladové efektivity v oblasti katetrizačních koronárních intervencí 

   Author: Holý František; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza nákladů a užitku ambulantní kardiovaskulární rehabilitační péče a lázeňské léčebné péče u pacientů se srdečními onemocněními 

   Author: Doskočilová Kristýna; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Kardiovaskulární onemocnění mají procentuálně největší zastoupení v úmrtnosti obyvatel a na léčbu nemocných jsou vynakládány vysoké částky finančních prostředků. Kardiovaskulární rehabilitace pomáhá snižovat rizika spojená ...
  • Ekonomická analýza ECMO terapie 

   Author: Fichtl Jaromír; Supervisor: Vorlíček Jaroslav; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   ECMO terapie je život zachraňující moderní progresivní metoda. Vposlední době získává stále více příznivců pro svojí variabilitu použití a stále se rozšiřující spektrum indikací. Cílem této práce byla identifikace a následná ...
  • Ekonomická analýza terapie akutního infarktu myokardu 

   Author: Bauštein Milan; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Diplomová práce se zabývá léčbou akutního infarktu myokardu pomocí perkutánní koronární intervence ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Hlavním cílem je stanovit reálné náklady na léčbu pacientů snejzávažnější formou ...
  • Ekonomický rámec prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění 

   Author: Doubková Kateřina; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení nákladů prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění v zahraničí a v České republice pomocí nástrojů Health technology assessment. V práci je provedena systematická ...
  • Socioekonomické hodnocení detekce subklinických forem aterosklerózy podle druhů využívaných technologií 

   Author: Červinka Tomáš; Supervisor: Adámková Věra; Opponent: Táborský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Výpočet reálných nákladů na léčbu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Kratochvíl Vojtěch; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Stále se zvyšující náklady na zdravotní péči si vyžadují jejich přesné řízení i vhodný způsob kalkulace, jak tyto náklady vypočítat. Kalkulace jsou nepostradatelným nástrojem pro řízení nákladů výkonu a lze je vyjádřit ...