Now showing items 1-1 of 1

  • Spektroskopická stanovení koncentrace bílkovin 

   Author: Adámek Petr; Supervisor: Fílová Zuzana; Opponent: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá využitím spektrofotometrie metodou dle Bradfordové pro stanovení koncentrace bílkovin (metoda je využívána od roku 1976). Vzorek bílkoviny pro měření je získán z vaječného bílku. Vzhledem k tomu, ...